Join the Cause

Donors

 

Diamond Donors – More than 1,00,000/

1. MDRT Vijay Khertipal and Anila Khertipal USA
2. Mr.Anand Seth,USA
3. Mr.Kunwer Sachdev Su-Kam Power Systems Ltd., Gurgaon
4. Rani Vidhya Kumari Devi, (Maharja Sawai Jai Singh Benevolent Trust), Jaipur
5. Ravi Nayar, Vice-President of Federation of Rajasthan Trade & Industry,Jaipur
6. M/S Monnet Ispat & Energy Ltd., New Delhi

Golden Donors - 50,001 – 1,00,000/

1. Divine Asian Educational Trust,New Delhi
2. Great Asian Institute of Management & Technology.New Delhi
3. Ms.Anila Khetarpal USA

Silver Donors - 8,001 - 50,000/

1. Pt.T.N Mishra,Jaipur
2. Mrs.Aruna Rawat,Jaipur
3. Mr.Vivek Kala,Jaipur
4. Rawat Misthan Bhandar,Jaipur
5. Mr.Gothanda Rajendra BITS,New Delhi
6. Mrs.Ritu Uberoi,Jaipur
7. Ms.Rajshri Sarawgi,Jaipur
8. Rajasthan Pradesh Punjabi Maha Sabha,Jaipur
9. Mr.Sajid Mahamood,New Delhi
10. H.S.B.C Bank , Jaipur
11. Ms.& Mr.Jeanne & Abdul Haji,USA
12. Ms.Anushree Tongya,Jaipur
13. Punjab National Bank,Jaipur
14. Ms.Kavita Godha, Lioness Club,Jaipur
15. Amura,Spain
16. Dr.Ravindra Agarwal,USA
17. Mr.Alok Punj,Mumbai
18. Ms.& Mr.Anu & Kishan Sehgal,USA
19. S. B. B. J, Bank, Jaipur
20. Mr. Sudhir Mathur,Jaipur
21. Shri Sardar Mal Bhandari Charitable Trust,Jaipur
22. Ms. Vandana Nadgar,Jaipur
23. Ms. Sudesh Jain,New Delhi
24. Ms. Bharti Sharma,Jaipur
25. Mr.Niyesh Sanghi, Hyderabad
26. International Assocaition of Special Education, USA
27. Ms Swati Advani and Vijay Advani USA

Bronze Donors - Less than – 8,000/

1. Dr.Usha Mathur,Jaipur
2. Ms.Asha Janak(Usha Rani,U.R Traders),New Delhi
3. Mr.Pradeep Sharma,New Delhi
4. Mr.Ravi Kant Behl, Jaipur
5. Ms.Rakhi Lakhwani,Jaipur
6. Express Parcel Service Pvt.Ltd ,New Delhi
7. Ms.Prema Bhanot,Jaipur
8. Ms.Krishna Bhatnagar,Jaipur
9. Mr.Charandeep Singh,Jaipur
10. Mr.Sunil Dutt ,Singapore
11. Mr.Puneet Saxena,Jaipur
12. Ms.Aruna Gosawami,Jaipur
13. Ms.Sangeeta Gupta,Jaipur
14. Ms.Vimla Devi Sogani ,Jaipur
15. Mr.Arush Sogani,Jaipur
16. Ms. Pramila Sharma,Jaipur
17. Trackon Couriers (PVT) Ltd
18. Ms. Bharti Sharma,Jaipur
19. Ms.Suman Babbar,USA
20. Ms. Nirmla & Mahendra Rawanka
21. Ms.Sunita Raamchandani,Pune
22. Ms.Arunima Mittle
23. Ms.Aditi Jain, USA
24. Ms.Deepti Saxena,Jaipur
25. Ms.Jyoti Malhotra,Jaipur
26. Mr. Rahul Sharda,Jaipur
27. Ms. Shayama Sharda,Jaipur
28. Dr. Suchitra Prakash,Jaipur
29. Ms. Rachna Garg,Jaipur
30. Ms. Meenu Jain,New Delhi
31. Ms. Shobha Surana
32. Ms. Meenu Tandon
33. Mr. L. M. Bhandari,Jaipur
34. Dr. Suchitra Prakash,Jaipur
35. Lion's Club,Jaipur
36. Ms, Dixit Papriwal,Jaipur
37. Ms. Anuradha Goyal,Jaipur
38. Ms. Beena Pareek,Jaipur
39. Ms. Prema Bhanot,Jaipur
40. Ms. Arti Bhatia,Jaipur
41. Ms. Renu Jain,Jaipur
42. Ms.Erin McCleary,USA
43. Mr.David and Roxy Chitlik,USA