• E-mail Address : vimukti_school@yahoo.co.in

Our Partners

Below is list for Financial Year 2019-20

Diamond Sponsors (10 or more sponsorships @ Rs 12,000 per student annually)
1
Shenzhen Gita Pariwar
2
P C Solutions Pvt. Ltd. (Devendra Taneja)
3
Nikita Haupt
4
Dr. Prabha Bhardwaj
5
Graduate Managment Global Connection India Pvt Ltd.
 
Gold Sponsors (5 -9 sponsorships @ Rs 12,000 per student annually)
1
Smart Cube Foundation
2
SYNTHETIC INTER DYECHEM PVT. LTD
 
Silver Sponsors (3-4 sponsorships @ Rs 12,000 per student annually)
1
Kusum & Balbir Seam
2
Radha Soami
3
SHRI GANGA FOUNDATION
4
Dr. Hemant Malhotra
5
Shaili Chopra
6
Sunil Dutt Mathur
7
Ritu Uberoi
 
Bronze Sponsors (Upto 2 sponsorships @ Rs 12,000 per student annually)
1
Akshay Goyal
2
Ajay Kumar Saraogi
3
Anurita Jajoo
4
B.K Bhanot
5
Dr.Sheela Sharma
6
Dr Raj Govind Sharma
7
B.K Bhanot
8
Jai Singh Chauhan
9
Komila Rani Jain U.P
10
M.M joshi
11
Magga Devi Soni
12
Mr. Arun Kumar
13
MKSAI CREATIONS LLP
14
Malashri Lal
15
Malashri Lal
16
Menakshi Rao,USA
17
Mr. Pratyush Midha
18
Mr. Rajesh Lodha
19
Mr. Avinash Rao
20
Mr. Mahesh Sharma, Mumbai
21
Mr. N.K Garg
22
Mr. H.C.Sogani,
23
Mr. Suresh Jain
24
Mr. Sudhir Mathur
25
Mrs.Rachna Garg
26
Ms. Charu Saraogi
27
Ms. Aditi Jain
28
Ruchi Tayal
29
Priyanka Jain
30
Mukesh Ghiya
31
Niyesh sanghi
32
Shikhar Swaroop
33
Sanjay Kumar
34
Ms. Vasudha Parashar
35
Namita Mohan
36
Shanti Mathur
37
Prema Bhanot
38
Sachin Sogani
39
Vipin jain
40
Sudha Rastogi
41
Vimal Chopra